• Francúzsko 2019
    • Francúzsko 2019
    • 19. 6. 2019
    • Francúzsko - krajina lásky, romantiky a snov. Žiaci nášho gymnázia mali možnosť vychutnať si výnimočnú atmosféru tejto krajiny a prežiť v nej nezabudnuteľné chvíle. Spoznali najkrajšie miesta a pamiatky, ktoré vám môže krajina ponúknuť. Prvý deň začal prehliadkou Paríža. Prešli sme sa v Latinskej štvrti, uvideli sme zblízka krásnu, ale požiarom zničenú katedrálu Notre Dame, nahliadli sme tiež do múzea Louvre s nezabudnuteľnou Monou Lízou a prehliadku sme ukončili v Invalidovni, kde je pochovaný Napoleon.

    • Čítať viac
   • Stredoškolská odborná činnosť
    • Stredoškolská odborná činnosť
    • 19. 6. 2019
    • Študent II.A triedy Viliam Glézl už druhý rok reprezentuje našu školu v súťaži SOČ.V tomto školskom roku si vybral tému, ktorá úzko súvisí s rizikami a zdravotnými ohrozeniami mladej generácie, Hodnotenie kardiometabolického rizika u adolescentov. Venoval sa problematike alkoholizmu, fajčenia a škodlivosti energetických nápojov na ľudský organizmus. Súčasťou práce bola aj petícia za obmedzenie predaja energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

    • Čítať viac
   • Výstava prác žiakov školy
    • Výstava prác žiakov školy
    • 18. 6. 2019
    • Pozývame Vás na výstavu prác žiakov školy pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

     Výstavu si môžete pozrieť v Parku zabudnutých susedov (pred budovou Klemo) vo Zvolene od 20. júna 2019.

    • Čítať viac
   • Beseda o NATO
    • Beseda o NATO
    • 10. 6. 2019
    • V našej škole sme dňa 5. 6. 2019 privítali vzácnych hostí, ktorí prišli so študentmi 2. a 3.ročníka diskutovať o NATO.

     Diskusie sa zúčastnili pán generál Peter Babiar z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Tomáš Nagy z kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR a Peter Kőles z Oddelenia strategickej komunikácie MZV SR.

    • Čítať viac
   • Besedový týždeň
    • Besedový týždeň
    • 10. 6. 2019
    • Koniec školského roku sa pomaly blíži a Školská študentská rada tradične pripravila Besedový týždeň. Od 27. do 31. mája sa naši študenti mali možnosť stretnúť so zaujímavými osobnosťami.

     Besedový týždeň „odštartoval“ Mgr. Peter Jablonský, ktorý študentom priblížil ochorenia chrbtice. Poslucháčov upozornil, ako predídeme bolestiam a zdravotným komplikáciám s chrbticou. V poobedňajších hodinách našu školu navštívila redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Pútavo porozprávala študentom o svojom osobnom aj profesionálnom živote. Podelila sa s nami o príhody z čias svojho štúdia a rozprávala aj o zážitkoch zo zahraničných ciest.

    • Čítať viac
   • KOŽAZ
    • KOŽAZ
    • 3. 6. 2019
    • V rámci 5-dňového Kurzu ochrany života a zdravia sme opäť naplánovali túru na Ďumbier a Chopok, ale počasie nám neprialo.

     Vybrali sme si inú lokalitu, Sitno v Štiavnických vrchoch. Napriek vytrvalému dažďu nálada bola dobrá.

    • Čítať viac
   • Absolventi na zámku
    • Absolventi na zámku
    • 28. 5. 2019
    • Dňa 24. mája 2019 sa po náročnom maturitnom týždni stretlo 114 maturantov – absolventov Gymnázia Ľudovíta Štúra na Zvolenskom zámku pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení .

     Po krátkom kultúrnom programe sa maturantom prihovorila primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová a následne si z rúk triednych učiteľov a riaditeľky školy prevzali maturitné vysvedčenia a pamätný list od pani primátorky.

    • Čítať viac
   • Exkurzia v Topoľčiankach
    • Exkurzia v Topoľčiankach
    • 27. 5. 2019
    • Dňa 14. mája 2019 sa triedy 1.A a 1.B spolu s p. Škrinárom a p. Krnáčom zúčastnili exkurzie v Topoľčiankach. Navštívili sme niekoľko zaujímavých miest. V úvode exkurzie sme si so záujmom prezreli Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch. Počasie nám veru neprialo, a tak sme sa, bohužiaľ, museli po arboréte presúvať s dáždnikmi v rukách. Najprv sme si vypočuli krátku prednášku o vzniku arboréta, ktorá bola pre nás zaujímavá a nepokazil nám ju ani dážď.

    • Čítať viac
   • Naši študenti v ČOV Rakytovce
    • Naši študenti v ČOV Rakytovce
    • 22. 5. 2019
    • Nadácia Ekopolis a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. ponúkla pre žiakov banskobystrických a zvolenských škôl vzdelávacie aktivity v rámci Dňa otvorených dverí – Dňa biodiverzity v Čistiarni odpadových vôd Rakytovce (Banská Bystrica). Akcia sa konala 21. 5. 2019 od 8.30 do 12.30 hod. Žiaci boli rozdelení do menších skupín a postupne pod vedením inštruktorov na stanovištiach riešili rôzne úlohy. Spoznávali drobné vodné živočíchy, vtáky, stromy a kríky, získali informácie o biodiverzite, ochrane vôd a životného prostredia.

    • Čítať viac
   • GĽŠ na kolesách proti rakovine
    • GĽŠ na kolesách proti rakovine
    • 22. 5. 2019
    • Každý mesiac v roku je z nejakého dôvodu zaujímavý a viažu sa k nemu rôzne prívlastky. Máj poznáme ako mesiac lásky, ale pre naše gymnázium je symbolom podpory a pomoci.

     V úvode mesiaca sa študenti zo zdravotníckeho krúžku úspešne predstavili na súťaži v poskytovaní prvej pomoci a 16. mája sme sa opäť snažili pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Symbolickou jazdou po cyklotrase Zvolen -Sliač, ktorá sa niesla v znamení osvety v prevencii proti civilizačným chorobám, sme oslávili 5. ročník výnimočnej charitatívnej akcie – GĽŠ na kolesách proti rakovine. Účastníci mohli prispieť dobrovoľnou sumou Nadácii výskumu rakoviny, ktorá vyzbierané peniaze použije na zakúpenie špeciálnych prístrojov na zlepšenie diagnostiky nádorových ochorení.

    • Čítať viac
   • Prijímacie skúšky
    • Prijímacie skúšky
    • 10. 5. 2019
    • Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka osemročnej a štvorročnej formy štúdia je ukončený.

     2. kolo prijímacích skúšok sa neuskutoční.

    • Čítať viac
   • Opäť sme zachránili všetkých zranených!
    • Opäť sme zachránili všetkých zranených!
    • 15. 5. 2019
    • Na Námestí SNP vo Zvolene sa 7. mája 2019 konala regionálna súťaž Družstiev prvej pomoci (DPP) stredných škôl. Na podujatí sa zúčastnili aj 25 záchranári z našej školy, ktorí vytvorili 4 tímy. Súťaž prebiehala na stanovištiach rozmiestených v okolí námestia. Na každom stanovišti mali záchranári poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach a na jednom si preverili aj teoretické znalosti z histórie ČK a SČK.

    • Čítať viac
   • GAUDEAMUS IGITUR 9. – 10. máj 2019
    • GAUDEAMUS IGITUR 9. – 10. máj 2019
    • 14. 5. 2019
    • Názov veľkého športového podujatia, ktoré sa konalo v Trnave za účasti 1151 športovcov zo všetkých krajov. Na školských majstrovstvách Slovenska súťažili dievčatá aj chlapci v atletike, basketbale, volejbale, hádzanej, futbale a v silovom päťboji.

     Na slávnostnom otvorení tejto celoštátnej olympiády sa zúčastnili aj bývalí olympionici a reprezentanti, napr. majsterka športu pani Eva Murková – v atletike, Ján Zachara – olympijský víťaz 1952 v boxe, Katarína Ráczová-Lokšová – trojnásobná olympionička v šerme. Dievčatá našej školy pod vedením p. Kvasnicovej reprezentovali Banskobystrický kraj vo volejbale a a umiestnili sa na 8 mieste. Srdečne im gratulujeme. Touto cestou chceme poďakovať našim maturantkám Deniske Lukáčovej, Miške Mattovej a Martinke Mühlbergerovej za vzornú reprezentáciu školy počas 4 rokov.

    • Čítať viac
   • Olympiáda vo francúzskom jazyku
    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
    • 14. 5. 2019
    • Dňa 10. mája 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovala Emília Buchová, víťazka krajského kola. Všetkých súťažiacich čakali náročné úlohy z čítania a počúvania s porozumením, rôzne cvičenia gramatických či lexikálnych štruktúr, a samozrejme, písomný a ústny prejav. Emília Buchová z triedy Tercia A súťažila v kategórii 1B a získala krásne tretie miesto.

    • Čítať viac
   • Exkurzia po južnom Anglicku
    • Exkurzia po južnom Anglicku
    • 13. 5. 2019
    • V dňoch 29. 4. - 4. 5. 2019 sa študenti našej školy zúčastnili exkurzie po južnom Anglicku. Bola to pre nich jedinečná možnosť vidieť malebné anglické prímorské mestá, mnoho prírodných zaujímavostí, kultúrnych atrakcií, historických pamiatok a tiež hlavné mesto Veľkej Británie Londýn.

     Po šiestich dňoch sa vrátili naplnení novými zážitkami a cestovateľskými skúsenosťami, ako môžete vidieť na fotografiách.

    • Čítať viac