• Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

      Dňa 6.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiády sa mohli zúčastniť študenti 1.- 4. ročníka. Študenti si najprv preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z úloh týkajúcich sa základných ľudských práv a slobôd, dodržiavania ľudských práv, ich porušovaniu, dokumentov a organizácií, ktoré slúžia na ochraňovanie základných ľudských práv a slobôd.

    • Problematika právneho vedomia
     • Problematika právneho vedomia

      Dňa 3.12.2018 navštívil našu školu inšp. J. Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A viedol prednášku spojenú s besedou a žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

      Prednáška bola doplnená konkrétnymi prípadmi z praxe. V závere žiaci kládli otázky z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú. Na každú otázku dostali kompetentnú odpoveď zo strany p. Michalíka.

    • Školské kolá v jazykových olympiádach
     • Školské kolá v jazykových olympiádach

      V priebehu novembra a decembra sa uskutočnili školské kolá Olympiád v slovenskom jazyku a vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole: anglický, nemecký francúzsky a ruský. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa stanovených kritérií platných pre tento školský rok.

      Víťazi získali diplom a knižné odmeny v jazyku, v ktorom súťažili. Najúspešnejší žiaci v každej kategórii budú reprezentovať školu v ďalších postupových kolách. Držíme im palce a želáme veľa úspechov.

    • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
     • Spomienka na obete rómskeho holokaustu

      V pondelok 10. decembra 2018 sa žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene zúčastnili pietneho aktu na Židovskom cintoríne vo Zvolene, ktorý bol spomienkou na obete rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny.

      Problematika rómskeho holokaustu je v našich dejinách témou, ktorej sa ešte ani v súčasnosti nevenuje patričná pozornosť. Rómsky holokaust si na území Slovenska vyžiadal obete, na ktoré sa, bohužiaľ, často v kolektívnom vedomí slovenského národa zabúda. Podobne ako holokaust židovského národa, tak aj holokaust Rómov je neoddeliteľnou súčasťou našich národných dejín 20. storočia, čo vo svojom prejave počas pietneho aktu spomenul aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Okrem neho sa na spomienke zúčastnila aj primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a ďalší hostia. Celá udalosť prebiehala pod záštitou združenia In Minority v zastúpení Zuzany Kumanovej, s ktorou naša škola s

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Olympiáda ľudských práv
   • Problematika právneho vedomia
   • Školské kolá v jazykových olympiádach
   • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
   • Návšteva prezidenta SR v našej škole
   • Mágia slova 3
   • Súťaž EXPERT geniality show
   • Prenosná vodná elektráreň
   • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ